ApplyAtA’ya kimler başvurabilir ?
ApplyAtA’ya 2021 YKS girecek olup,  halen öğrenim gören Lise son sınıf öğrencileri ile 2013 ve sonrasında mezun olan ortaöğretim (Lise) mezunu tüm öğrenciler başvurabilir.

ApplyAtA Bursu kaç yıl geçerlidir ?
ApplyAtA Bursu Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksek Okulunda normal eğitim süresi içinde (2 yıl) geçerlidir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfındaki öğrenim süresi normal eğitim süresinden sayılmaz, öğrenci ApplyAtA bursundan hazırlık sınıfında da yararlanır. Öğrenci Meslek Yüksekokulu’nu normal eğitim süresince yani 2 (iki) yılda bitirmediği durumda ApplyAtA bursu kesilir.

ApplyAtA Bursu ile kabul edilecek öğrenci kontenjanı kaçtır ?
ApplyAtA Bursları, 1. öğretimdeki tüm ön lisans programları için geçerlidir. Tüm ön lisans programımızda 1’er kişilik burs kontenjanı mevcuttur.

ApplyAtA Burs oranları nelerdir ?

Başvurulan her program için değerlendirmeler ilgili birim / komisyonlar tarafından yapılarak her programın değerlendirme sonucuna verilecek burs oranları belirlenir.

Burslar değerlendirme sonucunda aday öğrencinin aldığı puan aralıklarına göre verilir. Puanlara göre verilecek burs oranları aşağıdadır.

ApplyAtA Değerlendirme puanı Burs
90-100 % 60
80-89 % 50
70-79 % 40
60-69 %30

ApplyAtA Burs sıralaması neye göre yapılmaktadır ?

Değerlendirme sonucunda ilgili burs için eşit puan aralığına sahip adaylardan puanı en yüksek olandan aşağıda doğru sıralama yapılır. Adayların aynı puana sahip olması durumunda ise :

a) Mezuniyet puanı (Diploma notu) en yüksek olan,
b) Mezuniyet puanları da eşit ise ödül alan,
c) Ödül sayısı da eşitse, uluslararası ödül alan,

adaya öncelik verilmek üzere burs sıralaması yapılır.

ApplyAtA Burs kazandım, bundan nasıl yararlanabilirim ?
ApplyAtA bursundan yararlanması için adayın Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nu YKS Tercih döneminde ilgili programı tercih etmiş ve Yüksekokula kayıt yaptırmış olması gerekir.

ApplyAtA Burs, Tercih Bursu, ÖSYM ve benzeri birkaç burs kazandım, bunların hepsini birleştirerek yararlanabilir miyim ?
Hayır. Aday yalnızca kazandığı en yüksek burstan yararlandırılır. Burslar birleştirilmez.

ApplyAtA Burs sonuçları nasıl ilan edilecek ?
ApplyAtA sonuçları Sonuç ilan sayfasında burada yayınlanacak olup ayrıca sonucunuz  ApplyAtA başvurusu sırasında kayıt oluşturduğunuz e-mail adresinize de gönderilecektir.