Kontenjanlar ve Burs Bilgileri

ApplyAta Bursu, 1. öğretimdeki tüm ön lisans programları için geçerlidir. Tüm ön lisans programımızda 1’er kişilik burs kontenjanı mevcuttur.

ApplyAta Bursu, değerlendirme sonucunda aday öğrencinin aldığı puan aralıklarına göre verilmektedir. Puanlara göre verilecek burs oranları şu şekildedir:

ApplyAtA Değerlendirme puanı Burs
90-100 % 60
80-89 % 50
70-79 % 40
60-69 %30

2)  Aynı burs için eşit puan aralığına sahip adaylardan puanı en yüksek olandan aşağıda doğru sıralama yapılır. Adayların aynı puana sahip olması durumunda ise :
a) Mezuniyet puanı (Diploma notu) en yüksek olan,
b) Mezuniyet puanları da eşit ise ödül alan,
c) Ödül sayısı da eşitse, uluslararası ödül alan adaya öncelik verilmek üzere burs sıralaması yapılır.

3) ApplyAtA Bursu Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksek Okulunda normal eğitim süresi içinde (2 yıl) geçerlidir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfındaki öğrenim süresi normal eğitim süresinden sayılmaz, öğrenci ApplyAtA bursundan hazırlık sınıfında da yararlanır. Öğrenci Meslek Yüksekokulu’nu normal eğitim süresince yani 2 (iki) yılda bitirmediği durumda ApplyAtA bursu kesilir.

4) ApplyAtA bursundan yararlanması için adayın Meslek Yüksekokulumuzda ÖSYS Tercih döneminde ilgili programı tercih etmiş ve kayıt yaptırmış olması gerekir.

5) Aday Meslek Yüksekokulumuza kazandığı en yüksek burstan yararlandırılır. Burslar birleştirilmez.