1. ApplyAta Bursu, 1. öğretimdeki tüm ön lisans programları için geçerlidir. Tüm ön lisans programımızda 1’er kişilik burs kontenjanı mevcuttur.
  2. Adayların YKS öncesinde /Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu web sayfasında ilan edilen tarihler arasında başvurmak zorundadır. YKS sonrasında / belirtilen tarihler arasında yapılmayan başvurular kabul edilmez.
  3. Adayların YKS öncesinde /Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu web sayfasında ilan edilen tarihler arasında başvurmak zorundadır. YKS sonrasında / belirtilen tarihler arasında yapılmayan başvurular kabul edilmez.
  4. Başvuruların değerlendirilmesi Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nce yetkilendirilen birim / komisyonlar tarafından yapılır.
  5. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların burs verilmesi tamamen Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu yetkisindedir. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu burs kontenjanlarını doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, burs hakkını vermez.
  6. ApplyAtA Bursu Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksek Okulunda normal eğitim süresi içinde (2 yıl) geçerlidir. İsteğe bağlı hazırlık sınıfındaki öğrenim süresi normal eğitim süresinden sayılmaz, öğrenci ApplyAtA bursundan hazırlık sınıfında da yararlanır. Öğrenci Meslek Yüksekokulu’nu normal eğitim süresince yani 2 (iki) yılda bitirmediği durumda ApplyAtA bursu kesilir.
  7. ApplyAtA bursundan yararlanması için adayın Meslek Yüksekokulumuzda YKS Tercih döneminde ilgili programı tercih etmiş ve kayıt yaptırmış olması gerekir.
  8. Aday Meslek Yüksekokulumuza kazandığı en yüksek burstan yararlandırılır. Burslar birleştirilmez.